Kulturkrockar inom vården

KULTURKROCKAR INOM VÅRDEN

Jag skräddarsyr varje föreläsning utifrån målgruppen och givna önskemål och har alltid som mål att deltagarna efteråt ska känna att de förstår varför vissa människor beter sig annorlunda och hur man i praktiken ska kunna omsätta kunskapen för att ge människor med utländsk bakgrund så bra vård som möjligt!


Jag föreläser ofta inom vården och brukar då oftast ha en heldag där jag först håller i en mer traditionell föreläsning halva dagen och därefter workshops resterande tid. Då delas deltagarna in i grupper och deltar aktivt genom rollspel där de bland annat får tänka sig in i olika problemsituationer inom den kliniska vardagen.


Idag finns det flera olika invandrargrupper i Sverige. Det är främst människor från Afrika, Mellanöstern och Asien som alla har en annorlunda och ofta mycket främmande bakgrund, religion och traditioner som gör att man ser på vården och vårdpersonalen (läkare, tandläkare, tandsköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor) på ett för "vanliga svenskar" konstigt/avvikande/främmande sätt. Vissa patienter har hela rummet fullt av anhöriga, andra kräver morfin i.v för "obefintlig" smärta, medan en tredje tycker att personalen inte alls förstår henne/honom. Båda parter blir frustrerade och pratar förbi varandra.


Detta är bara några få exempel, det finns många kulturkrockar som gör att vården blir lidande. Med kunskap om hur "invandrare" tänker och varför de beter sig "så konstigt" kan man lätt ändra sitt bemötande och skapa ett bra möte, kommunicera på "rätt" nivå, ge bra vård och ha en nöjd patient!


Tveka inte att höra av er för närmare beskrivning.