Hanna och Nora

Hanna och Nora

Hanna och Nora träffas under sitt sista år på gymnasiet och blir goda vänner nästan direkt. De har mycket gemensamt, men helt olika bakgrunder. Hanna är infödd svenska med svenska föräldrar, medan Nora är invandrad tillsammans med sin familj. Hanna märker efter ett tag att det är något som inte stämmer med Nora. Hon vill inte riktigt släppa in någon på livet, inte ens Hanna, trots att de umgås alltmer. När hennes hemlighet till sist kommer fram, handlar det inte om tonårens vanliga kärlekstrubbel, utan om tvångsgifte och råa övergrepp.


Nora är bortlovad sedan födseln och tvingas gifta sig med en vilt främmande man i sitt forna hemland. Hanna engagerar sig i Noras öde och utsätter sig för ganska stora risker för att hjälpa sin väninna.


Denna berättelse är uppdiktad, men grundar sig i sanna historier runt om i vårt land, där problemen med hedersrelaterat förtryck och våld mot unga killar och tjejer blir allt synligare.


Boken kan användas som en viktig del i ett attitydförändrande samtal i skolan. Förhoppningen är att berättelsen och dess invävda faktarutor ska stimulera till värdefulla diskussioner som leder till nya kunskaper och insikter hos läsarna. Tänkta målgrupper är högstadie- och gymnasieelever samt deltagare i studie- eller forskningscirklar.


106 kr + frakt