Kikärtan och andra österländska fabler och sägner

Kikärtan och andra österländska fabler och sägner

Genom Kikärtan och andra österländska fabler och sägner får vi alla ta del av den assyriska kulturen som hade sin storhetstid runt 1 000 år före Kristus mellan de stora floderna Eufrat och Tigris, alltså i dagens Irak.


I dag finns assyrierna spridda runt klotet- därmed är de assyriska berättelserna också en del av kulturen i Sverige. Många, ja de flesta, av berättelserna handlar om normer och etik, och sensmoralen känner vi inte sällan igen. Det handlar om urdygder, om att hjälpa andra och att visa civilkurage.


Berättelserna tar ofta avstamp i skillnaden mellan rik och fattig. I bland är de skrämmande och våldsamma, i bland dråpliga. Ödets makt kommer igen med regelbundenhet.


Även om berättelserna har sitt ursprung i en annan kultur än den svenska finns det stora möjligheter att känna igen sig i dem.


Ur Erik Lindfelt förord, f.d. bibliotekschef och ordförande i Smålands författarsällskap


318 kr + frakt