Mirakelkur för själen - Oranga boken

Mirakelkur för själen - Oranga boken

Hur skulle det vara att hitta din inre övernaturliga kraft? Medvetandet, vår inställning och övertygelse kan spela en stor roll om vi lyckas eller misslyckas med allt vi gör, från relationer och karriär till vårt övergripande välmående.


I Mirakelkur för Själen får du ta del av 34 sanna, inspirerande och hoppingivande mirakelberättelser direkt ur verkliga livet av vanliga människor som upplevt extraordinära händelser:

  • Kvinnan som manifesterade en drömsumma genom tankens kraft.
  • Tonåringen som teleporterades bort från sitt planerade självmord.
  • Kvinnan som fick vara universums sakletare.
  • Retreatdeltagarna som fick kommunikation från den högre intelligensen – genom månen.
  • Den oroliga mamman som bad till Jungfru Maria och fick ett mirakulöst helande av sin dotter.
  • Maskrosbarnet som fann sig själv bortom sitt djupaste mörker.
  • De unga tågluffarna som räddades ur en livshotande situation genom änglavakt.


Berättelserna visar de bästa egenskaperna vi delar som människor: medkänsla, förlåtelse, generositet och tillit, och de delar en samlad visdom om relationer, kärlek, föräldraskap, död och att övervinna hinder.


Vi önskar genom att dela med oss av våra mirakelhistorier bidra till en gladare, hoppfullare och mer kärleksfull värld.

265 kr + frakt