Från Hanna till Anna - Att finna sin identitet

Från Hanna till Anna - Att finna sin identitet

Hanna lämnade sin far och mor och placerades på ett internat där hon inte förstod ett ord av språket som talades.


Senare tvingades hon fly från sitt land och lämna sitt hem, föräldrar, släkt och vänner, och kämpade hårt för att förstå sig på människorna i det nya landet, men att det var svårare än hon kunnat ana.


Du får följa "Hanna" och "Anna", en och samma person men med flera identiteter och som vill vara som alla andra men ändå inte.


212 kr + frakt