Föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR

Både innehåll och längd anpassas helt efter era önskemål med föreläsningarna nedan som utgångspunkt.

Föreläsningarna går även att kombinera med workshops som alternativ.

KULTURKROCKAR INOM VÅRDEN

Få förståelse för varför vissa människor beter sig annorlunda och hur man i praktiken ska omsätta kunskapen för att ge människor med utländsk bakgrund så bra vård som möjligt.

KULTURKROCKAR INOM TANDVÅRDEN

Att ge god tandvård på lika villkor till hela befolkningen är lagstadgat och ska prägla all klinisk verksamhet. Men hur kan tandvårdspersonal tänka och agera när kulturer krockar istället för att mötas och tandvården riskerar att bli lidande?

ATT ÅLDRAS I ETT FRÄMMANDE LAND

Under de senaste decennierna har Sverige blivit ett mångkulturellt land och befolkningen är inte längre homogen. Idag har vi människor som har kommit hit från världens alla kontinenter och många av dem börjar bli gamla och behöver olika former av hjälp och stöd.

VAD ÄR KULTUR?

Vi lever i de snabba förändringarnas tidevarv. Vi påverkas dagligen av händelser på makronivå i vårt eget lokalsamhälle liksom förändringar på gräsrotsnivå i vårt dagliga liv. Hela samhället är på väg mot en internationalisering och redan nu möter vi människor från olika kulturella system.

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

Boken "Hanna och Nora" som jag skrivit är uppdiktad, men grundar sig i sanna historier runt om i vårt land, där problemen med hedersrelaterat förtryck och våld mot unga killar och tjejer blir allt synligare.