Hedersrelaterat våld och förtryck

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

Boken "Hanna och Nora" som jag skrivit är uppdiktad, men grundar sig i sanna historier runt om i vårt land, där problemen med hedersrelaterat förtryck och våld mot unga killar och tjejer blir allt synligare.


  • I vilka situationer blir kulturskillnader tydliga och ett problem?

  • Hur kan vi förändra värderingar, attityder och principer?


Om hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer. Om skam, hotet mot familjetrygghet och misstänksamhet mot samhälle och myndigheter.