Kulturella skillnader i tandvården

Kulturella skillnader i tandvården

Författarna Anna Melle och Katarina Reidal beskriver vanliga kulturella skillnader och ger tips på hur man kan hantera dem. I boken finns också fallbeskrivningar utifrån givna tandvårdssituationer och möten med exempelvis nyanlända och asylsökande patienter.


Några ämnen som berörs är religion, hederskultur, posttraumatiskt stressyndrom och tortyrdrabbade patienter, ensamkommande barn och ungdomar, barn- och äldretandvård och mångkulturella personalgrupper. Boken är en viktig utgångspunkt i arbetet med att eftersträva en jämlik tandvård utan kulturkrockar. Författarna utgår alltid från att hänsyn och förståelse är kärnan i allt bemötande och all behandling.


250 kr + frakt