Möten i Småland

Möten i Småland

Anna Melle har författat "Från främling till min vän" på sida 51.


”Möten i Småland” är denna antologis tema. Ett vittfamnande ämne som kan innefatta det mesta: Möten med kända och okända människor här och nu eller i gången tid, möten med djur och natur, hus böcker och musik, möten med främmande kultur och möten med det egna jaget, kärleksmöten och väckelsemöten.


Vissa möten är fulländade, andra är misslyckade eller rentav plågsamma, några är önskade, andra oönskade, ibland är mötet förväntat, andra gånger innehåller det ett överraskningsmoment.


Till mångfalden bidrar också att dessa möten förmedlas ömsom i prosans form, ömsom i lyrik.


120 kr + frakt