Vad är kultur?

Vi lever i de snabba förändringarnas tidevarv. Vi påverkas dagligen av händelser på makronivå i vårt eget lokalsamhälle liksom förändringar på gräsrotsnivå i vårt dagliga liv. Hela samhället är på väg mot en internationalisering och redan nu möter vi människor från olika kulturella system.


Vad är IKU?
Det står för Inter Kulturella Utveckling och är namnet på föreläsningar och seminarier jag håller på skolor, företag och organisationer. Jag skräddar seminarierna efter antal deltagare och målgrupp. Jag behandlar kulturmöten som interkulturell interaktion och etnicitet som en kontrastiv och dynamisk gränsdragningsprocess.

Kulturmöten sker inte alltid smärtfritt
Den växande rasismen och EU-frågan är två aktuella exempel på detta. Ett IKU seminarium riktar sig till Dig som behöver en ny, för tiden relevant kunskap om andra kulturella system.

Vad ger IKU-seminariet?
Möjligheten att se bortom dina begränsningar och attityder. Kunskap om innebörden av begreppet kultur ur ett jämförande perspektiv. Insikt om vad som händer när olika kulturella system möts. En vidgad uppfattning om hur vi förvarar oss kulturell kompetens.

beställ föreläsningFöreläsning Kvinno-/tjejkväll "Kvinnor och kultur". Torsdag 23 oktober 2014. Plats: Öxnehaga bibliotek. Läs mer..

Bilder från Kvinno-/tjejkvällen "Kvinnor och kultur".