Hedersrelaterat våld & förtryck

Anna Melle, författare till boken ”Hanna och Nora”

Berättelsen är uppdiktad, men grundar sig i sanna historier runt om i vårt land, där problemen med hedersrelaterat förtryck och våld mot unga killar och tjejer blir allt synligare.


  • I vilka situationer blir kulturskillnader tydliga och ett problem?

  • Hur kan vi förändra värderingar, attityder och principer?

Om hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer. Om skam, hotet mot familjetrygghet och misstänksamhet mot samhälle och myndigheterbeställ föreläsningIntervju med Anna Melle i Jönköpingsposten:
Föreläsning om hedersrelaterat våld. Läs mer..

Oskarshamns tidning barometen.se:
Anna Föreläste för vårdpersonalen och politiker om hederrelaterat våld. Läs mer..

Skolteater om hedersmord