Att åldras i ett främmande land

"kulturmöten inom vården och omsorg av äldre"
Under de senaste decennierna har Sverige blivit ett mångkulturell land och befolkningen är inte längre homogen. Idag finns det många av de människor som har kommit hit från världens alla kontinenter och många av de börjar bli gamla och behöver olika former av hjälp och stöd.


Många av dem har en annan religion, ett annat språk och en annan kulturell bakgrund och referensram än svenskar och det kan därför lätt uppstå kulturkrockar vid möten inom vården och omsorgen. Hur kan vi möta äldre från andra kulturer med en bättre förförståelse och nyfikenhet inför det främmande?

Under föreläsningen behandlas bl. a. detta:

Vad bör man i sin profession tänka på vid mötet med äldre som har en annan etniskbakgrund?
I vilka situationer kan kulturskillnaderna bli tydliga och bli ett problem?
Konkreta tips och råd på hur du hanterar besvärliga situationer och vänder dem till något positivt?
Varför är en del utlandsfödda äldre rädda för äldrevården?
Varför kommunicerar vi så olika? Anna ger svaret!


beställ föreläsning


Inbjudan till mässan Elmia Äldre i Jönköping: 7-8 april 2016. Läs mer..

Inbjudan till nätverket Kyrka vård:
Välkomna till Skillingaryds församlingshem fredagen den 24 april 2015. Läs mer..

Kurs: Normalt åldrande, demens och geriatrisk radiologi:
Röntgenveckan 2015. Läs mer..

Titel: Från kulturstrul till kulturkul! En föreläsning om att åldras i ett fråmmande land.
Läs mer..