Kulturella skillnaderer i tandvården
För dig som möter patienter


Kulturella skillnader i tandvården


Författare: Anna Melle, Katarina Reidal

Att ge god tandvård på lika villkor till hela befolkningen är lagstadgat och ska prägla all klinisk verksamhet. Men hur kan tandvårdspersonal tänka och agera när kulturer krockar i stället för att mötas och tandvården riskerar att bli lidande? Handboken Kulturella skillnader i tandvården ger ökad kunskap om olika kulturer och först åelse för varför synen på tandvård kan skilja sig åt.

Författarna Anna Melle och Katarina Reidal beskriver vanliga kulturella skillnader och ger tips på hur man kan hantera dem. I boken finns också fallbeskrivningar utifrån givna tandvårdssituationer och möten med exempelvis nyanlända och asylsökande patienter.

Några ämnen som berörs är religion, hederskultur, posttraumatiskt stressyndrom och tortyrdrabbade patienter, ensamkommande barn och ungdomar, barn- och äldretandvård och mångkulturella personalgrupper. Boken är en viktig utgångspunkt i arbetet med att eftersträva en jämlik tandvård utan kulturkrockar. Föfattarna utgår alltid från att hänsyn och förståelse är känan i allt bemötande och all behandling.

Pris: 210:-
beställ bok

Tidningsartiklar i Tandläkartidningen nr 8

-Artikel om boken "Kulturella skillnader i tandvården". Läs mer..


-Intervju med Katarina Reidal, Klinikchef vid folktandvården i Bergsjön och Olskroken, och en av författarna till boken "Kulturella skillnader i tandvården". Läs mer