Kikärtan och andra österländska fabler och sägner


Kikärtan


Genom Kikärtan och andra österländska fabler och sägner får vi alla ta del av den assyriska kulturen som hade sin storhetstid runt 1 000 år före Kristus mellan de stora floderna Eufrat och Tigris, alltså i dagens Irak. I dag finns assyrierna spridda runt klotet- därmed är de assyriska berättelserna också en del av kulturen i Sverige. Många, ja de flesta, av berättelserna handlar om normer och etik, och sensmoralen känner vi inte sällan igen. Det handlar om urdygder, om att hjälpa andra och att visa civilkurage. Berättelserna tar ofta avstamp i skillnaden mellan rik och fattig. I bland är de skrämmande och våldsamma, i bland dråpliga. Ödets makt kommer igen med regelbundenhet. Även om berättelserna har sitt ursprung i en annan kultur än den svenska finns det stora möjligheter att känna igen sig i dem.


Ur Erik Lindfelt förord, f.d. bibliotekschef och ordförande i Smålands författarsällskap


Pris: 200:-
beställ bok

Den muntliga berättarformen från generation till nästa generation

Ofta skedde det i berättelser med fabelns form. Många fabler härstammar från Indien där de skrevs ner och samlades i bokform redan på 300-talet f. Kr. Så småningom överfördes de till Mellanöstern och översattes till bland annat persiska och assyriska på 500-talet. De nedtecknande fablerna var avsvedda i första hand för kungar och ämbetsmän. I vissa delar av Mellanöstern ä det skrivna ordet förlorade sin makt med tiden fanns berättelserna enbart som muntliga berättelser. ....


Författarbesök: Anna Melle berättar om sina barnböcker. Datum: 3 november 2016. Arrangör: Assyriska föreningen i Södertälje. Läs mer..