Hanna & Nora

Hanna & Nora

- En berättelse om heder och frihet
Hanna och Nora träffas under sitt sista år på gymnasiet och blir goda vänner nästan direkt. De har mycket gemensamt, men helt olika bakgrunder. Hanna är infödd svenska med svenska föräldrar, medan Nora är invandrad tillsammans med sin familj. Hanna märker efter ett tag att det är något som inte stämmer med Nora. Hon vill inte riktigt släppa in någon på livet, inte ens Hanna, trots att de umgås alltmer. När hennes hemlighet till sist kommer fram, handlar det inte om tonårens vanliga kärlekstrubbel, utan om tvångsgifte och råa övergrepp.


Nora är bortlovad sedan födseln och tvingas gifta sig med en vilt främmande man i sitt forna hemland. Hanna engagerar sig i Noras öde och utsätter sig för ganska stora risker för att hjälpa sin väninna.


Denna berättelse är uppdikad, men grundar sig i sanna historier runt om i vårt land, där problemen med hedersrelaterat förtryck och våld mot unga killar och tjejer blir allt synligare.

Boken kan användas som en viktig del i ett attitydförändrande samtal i skolan. Förhoppningen är att berättelsen och dess invävda faktarutor ska stimulera till värdefulla diskussioner som leder till nya kunskaper och insikter hos läsarna. Tänkta målgrupper är högstadie- och gymnasieungdomar samt deltagare i studie- eller forskningscirklar.

Pris: 100:-
beställ bok


Studiehandledning till boken

Studiehandledning vänder sig till dig som lärare/ cirkelledare och är tänkt som ett stöd i att leda den gemensamma läsningen av boken och diskussionerna runt berättelsens innehåll och därtill knutna faktarutor.


Du som lärare/ cirkelledare behöver inte vara någon expert eller ha specialkunskaper i ämnet. Handledningen består av två delar.


Pdf-fil för mer information om studiehandledningen..

Pris: 100:-
beställ studiehandledning
Radiointervju om Boken Hanna & Nora. Lasso i P4 Jönköping, Sverigesradio. Lyssna här!