Bönens Mysterium


Bönens Mysterium

I Nya testamentet läser vi att lärjungarna kom till Jesus och sade: "Herre, lär oss be" (Luk 11:1). Det Mästaren då gjorde var att han lärde dem att be den bön vi kallar ”Fader vår". Bönerna i denna bok kan användas både till enskild bön och till gemensam bön. "Fader vår" är tvåtusen år gammal och oöverträffad som bön. På samma sätt finns det ett oerhört djup böner av gamla kyrkofäder som Origenes, Efraim Syriern och Isak av Nineves.
Det speciella med Anna Melles bönbok är att den har sin grund i den ortodoxa traditionen. Den syrisk-ortodoxa kyrkan har de senaste decennierna blivit ett av de större kyrkosamfunden i vårt land.Det finns några få ortodoxa bönböcker på svenska, så den här boken kommer att vara till stor hjälp för den som vill be, oavsett orsak.
Mitt råd är: läs med ett öppet sinne. Här finns ett stort mått av samlad andlig vishet. Och vem vet, kanske är det just i det som först känns främmande som de finaste guldkornen visar sig finnas?

Ur Svante Lundgrens förord
Centrum för Mellanöstern, Lunds universitet


Pris: 200:-
beställ bok


Recensioner:

-Recension av Per Hägglund: Med utsökt hellensk bildning från det forna Konstantinopels ärevördiga grekiska internatskolor och en självklar hemortsrätt i den stolta syrisk-ortodoxa traditionen såsom den traderats från generation till generation i Gudstjänarnas Berg/Turabdin och förfädernas stolta Miden, har Anna Melle i sin senaste antologi kyrklig hymndiktning lämnat ett unikt och ovärderligt bidrag till den existentiellt präglade litteraturen på svenska språket. Läs mer här..