Anna Melle tog sin lärarexamen vid högskolan i Jönköping. Hon är idag verksam som gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap. Anna har tjänstgjort som nämndeman i Göta hovrätt och tingsrätt. Hon har en bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld samt om patientbemötande inom vården. Anna är även författare och givit ut ett flertal böcker inom dessa områden.


Med sin utländska bakgrund, sitt tidigare arbete som undersköterska och tolk har Anna en gedigen erfarenhet av bl.a. svensk sjuk- och äldrevård samt psykvård. Anna är en mycket uppskattat och flitigt anlitad föreläsare och sagoberättare som bl.a. föreläst för lärare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och verksamma inom hälso- sjuk- och äldrevården. I sina föreläsningar engagerar hon bl.a. sina lyssnare med exempel tagna från det egna livet och lyssnaren får en möjlighet att se vardagssituationer inom exempelvis rättsväsendet och äldrevården med ett annat perspektiv.


Anna vänder sig både till den offentliga- och privata sektorn, för att nämna några målgrupper följer här ett axplock; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, Sveriges domstolar, skolor, universitet, högskolor och hälsohögskolor, arbetsmarknadsavdelningar och privata företag etc.